طرح جامع و تفصيلي شهرهاي آوج،سگزآباد،معلم كلايه و رازميان

طرح جامع و تفصيلي شهرهاي آوج،سگزآباد،معلم كلايه و رازميان

  • محل اجرا : قزوين
  • کارفرما : اداره كل مسكن و شهرسازي استان قزوين
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان :
فهرست