طرح جامع و طراحی فاز یک و دو آماده‌سازی گمرک پرویزخان

عنوان پروژه:

طرح جامع و طراحی فاز یک و دو آماده‌سازی گمرک پرویزخان

موقعیت طرح: کرمانشاه – قصر شیرین – پرویزخانکارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران
مدت زمان انجام طرح: 6 ماهتاریخ شروع: 18/10/1395تاریخ خاتمه: 18/04/1396
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح جامع و طراحی فاز یک و دو سایت گمرک پرویزخان

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تهیه طرح جامع سایت گمرک پرویزخان

–         ارائه طرح آماده‌سازی فاز یک و دو سایت گمرکی پرویزخان

فهرست