طرح جامع پارك علم و فناوري استان يزد

  • محل اجرا : يزد
  • کارفرما : پارك علم و فناوري استان يزد
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان : 1
فهرست