طرح جامع گردشگری- ورزشی تپه گردشگری قاش سبز و آماده‌سازی مرحله اول و دوم

عنوان پروژه:

طرح جامع گردشگری- ورزشی تپه گردشگری قاش سبز و آماده‌سازی مرحله اول و دوم

موقعیت طرح: شهر جدید امیرکبیرکارفرما: شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر
مدت زمان انجام طرح: 7 ماهتاریخ شروع: 15/11/1396تاریخ خاتمه: 15/06/1397
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح جامع گردشگری و انتخاب پهنه‌ی منتخب جهت طراحی شهری و آماده‌سازی

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات اسناد بالادست

–         تدوین چشم‌انداز اولیه

–         تهیه طرح جامع محدوده

–         انتخاب پهنه‌ی منتخب جهت طراحی شهری

–         طراحی شهری محدوده‌ی منتخب

–         مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی

–         آماده‌سازی زمین

فهرست