طرح دو مركز آموزشي در شهر جديد پرديس

  • محل اجرا : پرديس
  • کارفرما : شركت عمران شهر جديد پرديس
  • تاریخ شروع : ۱۳۷۸
  • تاریخ پایان :
فهرست