طرح ساختمانهاي فرهنگي و رفاهي مجتمع پتروشيمي رازي

  • محل اجرا : ماهشهر
  • کارفرما : مجتمع پتروشيمي رازي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۶
  • تاریخ پایان :
فهرست