طرح ساختمان دانشكده صنايع پرديس بهشهر

  • محل اجرا : بهشهر
  • کارفرما : دانشگاه علم و صنعت ايران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست