طرح ساختمان فرهنگي و رفاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين – پيشوا

  • محل اجرا : ورامين – پيشوا
  • کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين – پيشوا
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۶
  • تاریخ پایان :
فهرست