طرح ساختمان مركز فن آوري و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : مركز اطلاعات فن آوري دانشگاه صنعتي شريف
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۴
  • تاریخ پایان :
فهرست