طرح ساختمان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

  • محل اجرا : بندر عباس
  • کارفرما : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۵
  • تاریخ پایان :
فهرست