طرح كتابخانه مركزي شهر بجنورد

  • محل اجرا : بجنورد
  • کارفرما : اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۵
  • تاریخ پایان :
فهرست