طرح مجتمع ورزشي باصفا در منطقه 5 شهرداري تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شهرداري منطقه 5 تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۴
  • تاریخ پایان :
فهرست