طرح مجتمع پژوهشي – فرهنگي برق و مخابرات جهاد دانشگاهي خواجه نصير

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۳
  • تاریخ پایان :
فهرست