طرح مجموعه تجاري ، اداري خدماتي محور صيقلان – تختي رشت

  • محل اجرا : رشت
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست