طرح مجموعه ورزشي آبفاي استان تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شركت آب و فاضلاب استان تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۷۹
  • تاریخ پایان :
فهرست