طرح مركز تحقيقات و فناوري هاي پيشرفته

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : دانشگاه علم و صنعت ايران
  • تاریخ شروع : 1388
  • تاریخ پایان :
فهرست