طرح منظر شهري محله 5 خزانه بخارايي

طرح منظر شهري محله 5 خزانه بخارايي

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : : سازمان نوسازي شهر تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست