طرح نمايشگاه صنايع دستي استان لرستان

  • محل اجرا : لرستان
  • کارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان لرستان
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۶
  • تاریخ پایان :
فهرست