طرح و مديريت ساخت توسعه كارخانه نيرومحركه واقع در شهر صنعتي البرز ( قزوين )

  • محل اجرا :قزوین
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست