طرح و نظارت بر اجراي ايستگاههاي بين راهي راه آهن محور كرمان – زاهدان و ايستگاه مسافري بم

  • محل اجرا :بم
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست