طرح و نظارت بر اجراي كارخانه رب گوجه فرنگي و كنستانتره و پوره ميوه جات اصفهان

طرح و نظارت بر اجراي كارخانه رب گوجه فرنگي و كنستانتره و پوره ميوه جات اصفهان

  • محل اجرا :اصفهان
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست