طرح و نظارت بر اجراي پارك ساحلي بندر شهيد رجايي

  • محل اجرا : بندر شهيد رجايي
  • کارفرما : سازمان بنادر و كشتيراني هرمزگان
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۱
  • تاریخ پایان :
فهرست