طرح پارك اداري شهر جديد ايوانكي

طرح پارك اداري شهر جديد ايوانكي

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شركت شهرهاي جديد مسكن و شهرسازي
  • تاریخ شروع : 1389
  • تاریخ پایان :
فهرست