طرح پارك فردوس در شهرداري منطقه 5 تهران

محل اجرا : تهران
کارفرما : معاونت فضاي سبز شهرداري منطقه 5 تهران
تاریخ شروع : ۱۳۸۴
تاریخ پایان :

فهرست