فلسفه وجودی و مأموریت ها، تاریخچه، شعار وبرندینگ

تاریخچه و فلسفه ی ما

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران و حركت انقلاب فرهنگي در سال 1359 همزمان با تاسيس جهاد دانشگاهي گروههاي تخصصي مهندسي عمران ، معماري و شهرسازي در كنار ديگر تخصصها با همكاري اعضاء هيئت علمي و دانشجويان سازماندهي شده است و با توجه به الويتها در كنار فعاليتهاي تحقيقاتي ، طي دوازده سال متناسب با نيازها و در مقاطع مختلف از روزهاي دفاع مقدس تا دوران بازسازي بخشي از ظرفيت كاري خود را مصروف ارائه خدمات مهندسي عرصه هاي مختلف نمودند و در سال 1371 به منظور پيوند تعريف شده با نظام فني ، اجرائي مشاوره در چارچوب ضوابط و قوانين مصوب برنامه و بودجه ، ايجاد شركت مهندسين مشاور فجر توسعه كه متشكل از مجموعه گروههاي مهندسي عمران ، معماري و شهرسازي بود به تصويب جهاد دانشگاهي رسيد و همان سال در اداره ثبت شركت ها با شماره 94300 ثبت گرديد . در سال 1374 اين شركت با تطبيق وضعيت خود در زمره شركتهاي مهندسين مشاور واجد صلاحيت و داراي رتبه دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه ( سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور ) قرار گرفت و اينك طي سه مرحله با ارتقاء رتبه هاي اوليه ، به همراه ديگر گروههاي تخصصي جهاد دانشگاهي علم و صنعت مجموعه اي مناسب را جهت ارائه خدمات جامع و گوناگون در زمينه هاي عمران ، معماري ، شهرسازي ،سازه ، برق و مكانيك فراهم نمود و اميد است به لحاظ تجربيات و سابقه دانشگاهي خود در مسير رشد و توسعه كشور بيش از پيش مثمر ثمر واقع گردد .

فهرست