كمپ ورزشي و رفاهي شركت نفت پارس جنوبي

  • محل اجرا : عسلويه
  • کارفرما : سازمان منطقه ويژه انرژي پارس
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان :
فهرست