كنترل كامل نقشه ها و مدارك پروژه تجاري – اداري فرحزادي

كنترل كامل نقشه ها و مدارك پروژه تجاري – اداري فرحزادي

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شركت ثامن سازه عرش
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان :
فهرست