مجموعه اقامتگاه كمپ ورزشكاران پارس جنوبي

مجموعه اقامتگاه كمپ ورزشكاران پارس جنوبي

  • محل اجرا : عسلويه
  • کارفرما : سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان :
فهرست