مشاوره وطرح جامع حرم مطهر حضرت معصومه( س)

مشاوره وطرح جامع حرم مطهر حضرت معصومه( س)

  • محل اجرا : قم
  • کارفرما : آستان مقدس قم
  • تاریخ شروع : 1391
  • تاریخ پایان : 6
فهرست