مطالعات راهبردي ، ساختاري و طراحي شهرك صنعتي غير دولتي و منطقه ويژه اقتصادي ميبد

  • محل اجرا : 1392
  • کارفرما : موسسه كوثر يزد
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان :
فهرست