مطالعات و طراحي مرحله1 و 2 ساختمان اموزشي اداري جامعه المصطفي

  • محل اجرا : قم
  • کارفرما : جامعه المصطفي (ص) العالميه
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان :
فهرست