انجام مطالعات GIS مدارس استان آذربايجان شرقی2

انجام مطالعات GIS مدارس استان آذربايجان شرقی2

  • محل اجرا : آذربايجان شرقي
  • کارفرما : اداره كل نوسازي مدارس استان آذربايجان شرقي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست