معماری

معماری با خلق فرمهای زیبا در کنار ایجاد هویت ، به تولید بناهای ارزشمند میپردازد تا با بکار گرفتن خلاقیت و نوآوری ، زمینه زندگی مطلوب انسانها را فراهم آورد. معماری در خدمت مردم و جامعه است تا برای نیازهای انسانی ، راه حل معمارانه ارائه نماید.

واحد طراحی معماری ، با تکیه بر سابقه چندین دهه فعالیت حرفه ای و نیز مشارکت و همکاری کارشناسان مختلف در زمینه های معماری ، سازه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ، به ارائه خدمات مهندسی شامل طراحی مرحله اول و دوم برای طیف گسترده ای از ساختمانها از قبیل ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، بهداشتی و درمانی ، صنعتی و نظامی می پردازد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میگردد:

فهرست