نظارت بر اجرای طرح تفصیلی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و انجام خدمات فنی و مهندسی

نظارت بر اجرای طرح تفصیلی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و انجام خدمات فنی و مهندسی

  • محل اجرا : ابادان
  • کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست