نظارت بر ساخت برج بزرگ اداری مخابرات

نظارت بر ساخت برج بزرگ اداری مخابرات

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شرکت مخابرات
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان :
فهرست