نظارت بر ساخت و احداث واحدهای مسکونی باقی مانده و تکمیل واحد های نیمه تمام در شهرک مسکونی شیرینو- عسلویئه

نظارت بر ساخت و احداث واحدهای مسکونی باقی مانده و تکمیل واحد های نیمه تمام در شهرک مسکونی شیرینو- عسلویئه

  • محل اجرا : عسلویئه
    کارفرما : شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    تاریخ شروع : 1395
    تاریخ پایان :
فهرست