نظارت عاليه و كارگاهي نمازخانه ها و سرويسهاي بهداشتي سطح شهر تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست