نظارت كارگاهي بر احداث كمپ بيدخون منطقه عسلويه

نظارت كارگاهي بر احداث كمپ بيدخون منطقه عسلويه

  • محل اجرا : عسلويه
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست