نظارت ومهندسي كارگاهي پروژه هاي ساختمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

نظارت ومهندسي كارگاهي پروژه هاي ساختمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

  • محل اجرا : عسلويه
  • کارفرما : سازمان منطقه ويژه اقتصاديانرژي پارس
  • تاریخ شروع : 1393
  • تاریخ پایان :
فهرست