پایش، کنترل و اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در مرکز تماس 141

عنوان پروژه:

پایش، کنترل و اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در مرکز تماس 141

موقعیت طرح: جمهوری اسلامی ایرانکارفرما: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 16/12/1400تاریخ خاتمه: 16/12/1401
خلاصه موضوع پروژه:

پایش، کنترل و اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در مرکز تماس 141

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         ارائه خدمات شبانه‌روزی اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای

–         ارائه خدمات شبانه‌روزی جمع‌آوری، پایش،‌کنترل و ثبت اطلاعات

–         ارائه خدمات شبانه‌روزی پایش و ارائه گزارشات عملکردی سامانه‌ها

–         ارائه خدمات شبانه‌روزی پاسخگویی، پیگیری و ثبت شکایات

–         ارائه خدمات پایش و کنترل داده‌های سامانه‌های اطلاعاتی

–         تهیه و ارائه انواع گزارشات موضوعی و دوره‌ای از وضعیت راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای

–         سایر تعهدات مشاور

فهرست