پروژه تجدید ممیزی سطح شهر و خسرو

پروژه تجدید ممیزی سطح شهر و خسرو

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شهرداری شریف آباد
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست