پروژه های انجام شده در استان تهران توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

نظارت عالیه و کارگاهی برعملیات احداث 1435جایگاه cng

متروی اسلامشهر

ساختمان جهاد دانشگاهی علم وصنعت

ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 7 تهران خیابان پالیزی

دانشگاه علوم و فنون پیشرفته علم و صنعت

پروژه احداث میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

گود برداری و اجرای اسکلت پژوهشکده پیشرفته دانشگاه علم و صنعت

وزارت علوم –مجتمع سرو-بلوار فرحزادی

ساختمان رویش پارک علم و فناوری مدرس-تهران

پروژه ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (پروژه ارغوان)

فهرست