مطالعات بازارچه مرزی چیلات و چنگوله

ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده محله سوم خرداد

ساماندهی و طراحی مراکز محلات امامزادگان شاه‌حمزه و سلطان شریف

طرح جامع گردشگری- ورزشی تپه گردشگری قاش سبز و آماده‌سازی مرحله اول و دوم

طرح جامع و طراحی فاز یک و دو آماده‌سازی گمرک پرویزخان

خدمات نظارت عاليه وكارگاهي بر پروژه آماده سازي واجراي شبكه معابر سايت منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

طرح جامع و آماده‌سازی اراضی شهرک مژده ـ وزارت دفاع

طرح آماده‌سازی محله شماره 2 مهاجران

طرح آماده‌سازی (به‌روزرسانی) اراضی 70 هکتاری شهر جدید امیرکبیر

آماده‌سازی 250 هکتاری شهر محمدیه

فهرست