مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و صنعتی

ارائه خدمات تخصصی شهرسازی و ستادی طرح‌های راهبردی و جامع منطقه آزاد اروند

انجام مطالعات راهبردی، طراحی زیرساخت ها و متره و برآورد پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

انجام خدمات مشاوره مادر و نظارت بر اجرای طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد اروند

انجام خدمات مشاوره برای امکان سنجی اقتصادی، تهیه طرح تفصیلی، انجام مطالعات مراحل اول و دوم آماده سازی پارک لجستیک و استقرار دفتر محلی شلمچه در منطقه آزاد اروند

انجام مطالعات بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی مناطق مسکونی و تجاری و طراحی نما و منظر شهری معابر مناطق مختلف شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه

خدمات نظارت عاليه وكارگاهي بر پروژه آماده سازي واجراي شبكه معابر سايت منطقه ويژه اقتصادي گرمسار

تهیه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سهلان

بازبینی و روزآمد کردن طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی نمین

مطالعات راهبردي و تهيه طرح جانمايي كلي و كاربري اراضي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

انجام خدمات مهندسي اصلاح، تكميل طرح جامع و طرح تفصيلي سايت صنعتي منطقه آزاد اروند

فهرست