پروژه های انجام شده در استان فارس توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

طرح ساماندهي سيماي شهري شهر شيراز

طراحي شهري و ساماندهي فلكه گاز شيراز

طراحي شهري محور انقلاب شهر شيراز

ساختمان اداري شهر سلامت شيراز

طراحي مراحل يك و دو شهرك صنعتي انرژي بر لامرد ( 1000 هكتاري )

طرح توسعه شهرك صنعتي بزرگ شيراز

طرح توجيهي بالابر ( تله كابين ) دروازه قرآن شيراز

مطالعه و طراحي فاز 1و2 دانشكده مهندسي دانشگاه سلمان فارسي كازرون

طرح جامع اردوگاه دانش آموزي شهيد دستغيب شيراز

فهرست