مطالعات جغرافیائی برنامه ریزی فضائی

همه پروژه های انجام شده در بخش مطالعات-جغرافیائی-برنامه-ریزی-فضائی توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

طرح توسعه و عمران نواحي خرم آباد و پلدختر

تهيه طرح ناحيه اي استان خراسان شمالي

طرح جامع ناحيه اليگودرز

طرح جامع ناحيه بروجرد

طرح ساماندهي روستايي بخش مركزي شهرستان بجنورد

طرح سكونتگاههاي روستايي بخش مهديشهر شهرستان سمنان

طرح ساماندهي سكونتگاههاي روستايي بخش مركزي شهرستان دشتستان

مطالعات طرحهاي هادي و اجرايي 15 روستا در استان قزوين

طرحهاي هادي روستايي ( بيش از 60 مورد )

فهرست