همه پروژه های انجام شده در بخش نظارت توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

تکمیل محوطه سازی کلانتری شرق هیدروپونیک فاز4 محله 2واقع در شهر جدید هشتگرد

نظارت كارگاهي و عاليه شركت صنايع هوا پيمايي ايران

انجام كليه خدمات نظارت كارگاهي براي 290 جايگاه cng نيمه تمام و 214 جايگاه جديد ونظارت عاليه 188 جايگاه نيمه تمام و 9 جايگاه جديد و 373 جايگاه احداث شده قبلي در سراسر كشور

طراحي و نظارت مجموعه ساختمانها و سايت كارگاه شركت جهاد نصر يزد

ادامه و تكميل كليه خدمات نظارت عاليه و كارگاهي جايگاه هاي CNG سراسر كشور

انجام خدمات كارشناسي ،مشاوره ،هماهنگي ونظارت عاليه

نظارت بر اجراي پروژه هاي ساختماني شركت گاز خراسان رضوي

طرح و نظارت بر اجراي سيلوي گناباد با ظرفيت 10000 تن

طرح و نظارت بر اجراي توسعه سيلوي زاهدان از 5000 تن به 13000 تن

طرح و نظارت بر اجراي كارخانه رب گوجه فرنگي و كنستانتره و پوره ميوه جات اصفهان

فهرست