طراحي شهري محور زيارتي – فرهنگي شهر قم ( حد فاصل مرقد حضرت معصومه و مسجد جمكران )

طراحي شهري محور زيارتي – فرهنگي شهر قم ( حد فاصل مرقد حضرت معصومه و مسجد جمكران )

  • محل اجرا : قم
  • کارفرما : شهرداري قم
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست