طراحی شهری

همه پروژه های انجام شده در بخش طراحی شهری توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

مطالعات بازارچه مرزی چیلات و چنگوله

پروژه تجدید ممیزی سطح شهر و خسرو

برگزاری مسابقه طراحی شهری و معماری محور پیاده اراضی فوقانی تونل رسالت

طراحي مرحله اول حرم امام زادگان چهل اختران(ع)

طراحي فضاي شهري خيابان بزرگمهر زاهدان

پروژه طراحي شهري حاشيه رودخانه قره سو كرمانشاه

طرح امكان سنجي ترافيكي و طراحي شهري خيابان كرمان تهران

طراحي شهري خيابان امام حسين(ع) شهر محمديه

طرح الگوي توسعه منطقه جمكران و تفصيلي محدوده جمكران قم

طرح منظر شهري محله 5 خزانه بخارايي

فهرست